آدرس : تهران ، شهرستان بهارستان ، رو به روی فرمانداری ، فرآوردهای لبنی پاکشید

تلفن : ۵۶۳۲۰۴۷۷-۲۱(۹۸+)

فکس : ۵۶۳۲۱۲۲۵-۲۱(۹۸+)

ایمیل : info@pakshid.com

[contact-form to=’ict@pakshid.com’][contact-field label=’نام’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’نام خانوادگی’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’ایمیل’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’دیدگاه’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]